top of page

Klachtenregeling

Het naar alle tevredenheid afhandelen van een klacht voor zowel de cliënt als voor mij hoort ook bij mijn werk. Om mij zo goed mogelijk te ondersteunen bij het omgaan met en afhandelen van klachten ben ik aangesloten bij de NGS Klachtenservice. NGS staat voor 'Nederlands Genootschap voor Sportmassage'.

Aangezien ik voornamelijk cliënten behandel met (lichte) gezondheidsklachten ben ik aangesloten bij de ‘NGS Klachtenservice Wkkgz’. Vanuit deze wet heb ik een klachtenregeling, kan ik klachtenfunctionaris inschakelen en ben ik aangesloten bij een erkende geschilleninstantie via de NGS. Meer informatie: https://www.ngsmassage.nl/klachtenservice

Lees meer over de klachtenregeling in de digitale folder:
Flyer klachtenregeling NGS.jpg
bottom of page